KURUMSAL

YÖNETİM Kurulu

Süalp Ömer Ürkmez
Yönetim Kurulu Başkanı
Şirket Ortağı

Ayşe Ebru Ürkmez Kalkan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şirket Ortağı

Fatma Arzu Yayla
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket Ortağı