KURUMSAL

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
Sektöründe Ulusal ve Uluslararası pazarlardaki mevcut ve potansiyel ihtiyaçları dikkate alarak, güncel teknolojinin uygulanmasına öncülük eden, Gemi İnşa sektöründe çağdaş proje yönetimiyle Tasarım, Gemi İnşa ve Bakım Onarım hizmetleri veren, Savaş Gemisi Tasarım ve Yüksek Yerli Sanayi Katılımı ile inşa faaliyetlerine devam ederken ürünlerini ve teknolojisini yurt dışına da ihraç eden saygın ve güvenilir bir tersane olmayı sürdürmek ana hedefimizdir. Bu amaçla;

 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak askeri ve ticari deniz taşıtları tasarlamayı, üretmeyi ve zamanında teslim etmeyi,
 • Ulusal, Uluslararası ve NATO / Askeri standartlara uygun olarak tasarım ve üretim yapmayı ve sektörde lider olmayı,
 • İş süreçlerinin etkin ve verimli yönetimini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Stratejik büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi,
 • Risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini en üst düzeye çekmeyi,
 • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre amaç ve hedefleri doğrultusunda, üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile Entegre Yönetim Sistemi performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Kaza ve yaralanma risklerini en aza indirerek tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Tüm yasal şartlara ve yürürlükteki mevzuata tam olarak uymayı ve alt yüklenicilerin uymasını sağlamayı,
 • Tehlike ve riskleri belirleyip, değerlendirerek bunlara yönelik koruyucu önlemler almayı ve riskleri mümkün olan en düşük seviyeye indirebilecek teknolojileri araştırmayı,
 • Kirliliği önlemeyi, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanım olmak üzere atıkların bertarafını sağlamayı,
 • Çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
 • Çalışanların ve alt yüklenicilerimizin çevre bilincini arttırarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre performansını etkileyen süreçlerimizde çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize danışmayı, tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak yöntemler geliştirmeyi, üst yönetim taahhüt eder.

TERSANENİMİZİN SAHİP OLDUĞU BELGELER

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (UKAS Akreditasyonu)
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi (UKAS Akreditasyonu)
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (UKAS Akreditasyonu)
 • “NATO GİZLİ” ve “MİLLİ GİZLİ” gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi